شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه :  44- 32752740

 

 

 

راهنمای دفترچه تلفن

حوزه ریاست

معاونت دانشجویی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده فنی و مهندسی خوی

پردیس بین الملل دانشگاهی

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دانشکده کشاورزی

پارک علم و فناوری

مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

مرکز رشد

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده علوم

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پژوهشکده مطالعات دریاچه ی ارومیه

مرکز تحقیقات نانو فناوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشکده هنر

دانشکده دامپزشکی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشکده زیست فناوری

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دانشکده ادبیات

دانشکده فنی و مهندسی

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

پژوهشکده میکروالکترونیک

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دكتر رحیم حب نقی

ریاست دانشگاه

3090

32752738- 31943090

32752737

2

آقای محمد فضلی

مسئول دفتر

 

32752739

 

3

آقای دکتر مجتبی هادیان

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی 

   32752738-9  

4

آقای باقری

کارشناسان روابط عمومی و حوزه ریاست

3091

32753166 - 31943091

 

5

آقای محمدحسین دنیادیده

دفتر گزینش دانشگاه

 

33456047

 

6

آقای دکتر غلامی

مدیر دفتر امور بین الملل

3142

32755280

 

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر غلامرضا منصورفر

مشاور رییس دانشگاه در امور برنامه ریزی، بودجه و امور مالی

3022

32752747 31943022

32753165

2

آقای امیر جمشیدی میدان دار

مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

 3022    

3

آقای اکبر حاذقی

 مدیر برنامه ریزی، و نظارت راهبردی

3022

31943022

 

4

آقای افتخاری

مسئول دفتر

3022

31943022

 

5

حامد باباپور

کارشناس برنامه ریزی و هیأت امنا

3022

   

6

آقای علیرضا خضری

       

7

آقای کامران شفائی

رییس اداره آمار و اطلاعات

3080

31943080

 

8

آقای حجت قوی پنجه

کارشناس بودجه و تشکیلات

3079

31943079

 

9

آقای بهزاد سلیمانپور

کارشناس آمار و اطلاعات

     

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حجت الاسلام حاج آقا غلامرضا کیومرزی

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3099

3275283631943099

32753168

2

حجت الاسلام حاج آقا منصور امامی

معاون نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3021

31943021

 

3

آقای فدوی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3098

32751836

 

4

آقای شمسعلی

مسئول اجرای نهاد رهبری

3107

31943107

 

5

خانم غلامیان

مسئول خواهران

3102

31943102

 

6

آقای عباس‌زاده

کارشناس و کارپرداز

3098

   

دفتر حقوقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

 

دفتر حقوقی

31943025

32752732 31943025

32752732

2

آقای فرهاد قهار

کارشناس دفتر حقوقی

3158

31943158

 

3

 

کارشناس دفتر حقوقی

 3041    

4

آقای کریمی

دبیرخانه هیأت تخلفات

     

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای سید هادی صالحی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

2503

32752840 - 31942503

32752840

3

خانم سکینه سخی نیا

کارشناس آموزش

2503     

4

آقای ابراهیم زرندی

مسئول دفتر

2503     

مدیریت حراست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حراست

 

3034  و  3103

32752731

 32752748

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر  محمد مناف‌پور

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

3018

32752733-32752734

32752746

2

آقای وطن خواه

مسئول دفتر

3018

31943018 

 

3

آقای رسول اکبری دیلمقانی

مدیر امور اداری

3018

 

 

4

آقای محمد حسنی آذر

معاون مدیر امور اداری

3101

31943101

 

5

آقای علی علیزاده

رئیس کارگزینی

3030

31943030

 

6

خانم  افسانه قدیمی 

کارشناسان امور اداری

3028

32752748 31943028

 

7

آقای عبداله مطلب - آقای رزاق پور

کارشناس کارگزینی - بازنشستگان

3027

31943035

 

8

آقای اکبر کریم خانی

امور بیمه و مرخصی

3023

31943023

 

9

آقای اسدپور 

کارگزین

3071

31943071

 

10

آقای بهمن پای برسنگ

کارگزینی پرسنل قراردادی

3026

31943026

 

11

خانم مهندس غلامزاده

رییس دبیرخانه مرکزی

3163

2753170 3

32752746 

12

خانم  جودی

دبیرخانه مرکزی

3148

31943148

 

13

آقای نوایی

دبیرخانه مرکزی

3019

31943019

 

14

آقایان ایراندوست -

بایگانی امور اداری

3095

31943095

 

15

آقای علی اکبر آزادی

مسئول مهمانسرای نازلو

 

32752838

 

16

آقای ابوالحسن عزیزی

بانک ملی شعبه پردیس شهر (رییس)

33479630-1

 

 

17

آقای سعید میرباقری

بانک ملی شعبه پردیس نازلو (رییس)

32751350

 

 

18

آقای حجت قره باغی

مسئول اطلاعات

2428

31942428

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار/ ایمیل

1

آقای مهندس محمدرضا نیک نفس

مدیر فناوری اطلاعات

3073

31943073

 niknafs@urmia.ac.ir

2

خانم مهندس پریچهر طوری

معاون فناوری اطلاعات

2714

32752835- 31942714

32752835 - p.touri@urmia.ac.ir

3

آقای مهندس توحید مصطفائی

کارشناس فناوری اطلاعات - مسئول وب سایت

2738

31942738

 t.mostafaei@urmia.ac.ir

4

         

5

آقای مهندس مهدی قیسی

کارشناس فناوری اطلاعات - شبکه 

3139

31943139

m.gheisi@urmia.ac.ir

6

آقای مهندس محمدرضا طلیسچی

 کارشناس فناوری اطلاعات

3073

31943073

 m.talischi@urmia.ac.ir

7

آقای مهندس حامد آقازاده

 کارشناس فناوری اطلاعات

3153

31943153

h.aghazadeh@urmia.ac.ir

8

آقای مهندس مهدی محمودی

کارشناس فناوری اطلاعات 

3140

31943140

me.mahmoudi@urmia.ac.ir

اداره  اموال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای فرشید یونسی

رییس اداره اموال

3229

32752745 31943229

32752745

2

 

جمعدار اموال

2177

31943235

 

3

خانم خدیجه علیپور

کارشناس اموال

3231

31943231

 

4

آقای علیرضا تقی زاده - حسین حسینی

مسئول انبار مرکزی - انباردار

3236

32752745 31943236

32752745

5

آقای عباس خضری

کارشناس اموال

3235

   

مدیریت امور مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای عسگر نوری سبزیکار

مدیر امور مالی

3178

32752841 31943178

32752841

2

آقایان اشرفی - نماز پور

مسئول دفتر - رابط دانشگاه با خزانه

 

 

 

3

آقای ستاره چشم

معاون مدیر  امور مالی

3197

31943197

 

4

آقایان تقی‌نژاد - مجرد

دیوان محاسبات

3024

31943024

32753169

5

خانم نوری - آقای غیبی

کارشناسان اداره ی اعتبارات

3214

32752841 31943214

32752841

6

خانم ها محمد زاده - سروری - آقای پاکرو

کارشناسان اداره ی تنظیم حساب

3211

31943077

 

7

آقای یوسف کریم زاده

رئیس اداره ی رسیدگی

3209

31943209 -31943173

 

8

خانم سروری

کارشناسان اداره ی دریافت و پرداخت

3211

31943211

 

9

آقای اصغر بی پروا - آقای مجید خوشخو

بایگان امور مالی

3177

31943177

 

10

آقای فرشید یونسی - آقای حسن رحمانپور

کارشناسان اداره رسیدگی

3173

 31943173

 

11

خانم ها شیخلو - سروری - اسدمصفر و آقای جم

کارشناسان شبکه ی حقوق و دستمزد

3185 3036- 3179

31943185 31943036 - 31943179

 

12

آقای دکتر مهدی حیدری

سرپرست تیم حسابرسی

3077

31943077

 

13

آقای دمیرچی - آقای قلیزاده - خانم حمامی

 

3159

31943159

 

اداره تدارکات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس مهرداد متقیان

رییس اداره تدارکات

3228

31943228

 

2

 

مسئول دفتر

 

32752736

32752839

3

آقایان احد نریمانی - جعفرزاده - ذهتاب

اتاق کارپردازان

3230

31943230

 

مدیریت پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر رسول اکبری دیلمقانی

مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

2

آقای مهندس نظری

رئیس اداره خدمات و امور عمومی

2936

32777043

 

3

آقای مهندس حسینی

کارشناس طرح‌های عمرانی

2337

31942337

 

4

آقای صالح امین

کارشناس تاسیسات برق

2330

31942330

 

5

آقای عبدی

کارشناس تاسیسات آب و ابنیه

2548

32777043

 

6

آقای آشنا

مسئول دفتر مدیریت پشتیبانی

2325

32775576

 

7

خانم حدادی

امور قراردادها

2937

32779552

 

8

آفای رفیعی

مسئول حمل و نقل

2446

   

9

 

اتاق رانندگان

2700

   

10

آقای افشین عنانی

خشکشویی

2528

31942528

 

11

آقای رامین دی محمدی

تاکسی تلفنی دانشگاه

2425

32754545 31942425

 

12

آقای معراج

آرایشگاه

2426

31942426

 

اداره توسعه تولید و فضای سبز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس نظری

رئیس اداره فضای سبز

2936

 

 

2

آقای مهندس بهزاد پورمحمود

کارشناس دامپروری

2265

31942265

 

3

آقای غلام علیزاده

کارشناس دامپروری

2298

31942298

 

4

آقای ستار پازن

مکانیک کارگاه ماشین آلات

2367

31942367

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر محمد مناف پور

مشاور رییس دانشگاه در امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

3050

32780953 - 31943050

32780953

2

آقای مهندس عطاالله یزدان مهر

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

32780953

 

3

آقای شهروز عبدالهی

مسئول دفتر

3050

31943050

 

4

آقای مهندس خسرو احمدزاده

کارشناسان طرحهای عمرانی

3050

31943050

 

5

آقای مهندس اسد اسدبرقی

 

3050

31943050

 

6

آقای مهندس عطا حسن زاده

 

3050

31943050

 

7

آقای مهندس امیر علیپور

 

3050

31943050

 

8

آقای مهندس آرش عسگری

 

 

 

 

معاونت دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عبدالناصر نظریانی

معاون دانشجویی

2735

32770911 31942727

32770911

2

آقای مرتضی زرندی

مدیر کل امور دانشجویان

2735

   

3

آقای امین مردمیدان

مسئول دفتر

2735

 

 

4

آقای رامین رزمی

رئیس ادراه تغذیه

2356 - 2736

32780951 31942356

32780951

5

آقای رحیم شریف

مدیر تربیت بدنی

2512

32779779 31942512

32779779

6

خانم قدیری

کمیسیون موارد خاص

2730

31942730

 

7

آقای حکیم رشیدپور

عامل مالی

2743

31942743

 

8

آقای تیزفهم

حسابدار

 2742

31942742 

 

9

آقای ولی الهوردی زاده

رئیس اداره امور خوابگاهها

 2451

31942451

 

10

آقای یونس نریمانی

مسئول اتوماسیون تغذیه

2511

31942511

 

11

آقای پیمان زاهد

مسئول درمانگاه

2745

31942745

 

12

خانم وکیلی

دبیرخانه معاونت

2737

31942737

 

13

خانم قنبر زاده

مرکز مشاوره

2730

31942730

 

14

آقای لطیف پورفرهادی

کارشناس و مسئول بورس وام

2749

31942749

 

15

خانم لیلا بنیادی - خانم ربابه محمد باقری

کارشناس بورس و وام

2750

31942750

 

16

آقای نادر کریمی

کارشناس اداره رفاه

2751

31942751

 

17

آقای علی حاصلی

صدور دفترچه اقساط دانشجویان

2741

31942741 

 

18

آقای نوری - آقای دکتر فرضعلی پور

کارشناس تربیت بدنی

2281

   

19

خانم منصفان

کارشناس خواهران

2303

   

20

 

سالن فجر

2530

   

21

 

سالن طوبی

2092

   

22

 

سالن کوثر

2453

   

23

 

استخر

3112

   

24

آقای مهندس مجید حاتمی

مسئول اتوماسیون امور خوابگاه ها

2093

   

25

آقای خندانی

کارشناس کمیسیون  موارد خاص

2730

   

26

خانم محمدنژاد

دبیرخانه

2277

   

27

خانم یونسی

کارشناس امور خوابگاه

2776

   

28

خانم نعمتی

کارشناس امور خوابگاه ها

2778

   

29

آقای محمد قلیزاده

کارشناس

3236

   

30

آقای ولی قلیزاده

کارشناس امور خوابگاه ها

2527

   

31

خانم شیخلو

کارشناس

2236

   

32

آقای صمدپور

کارشناس

2777

   

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دکتر کریم جباری

معاون فرهنگی و اجتماعی

2720

32778270 31942720

32778270

2

آقای علیرضا علی عباسی

مسئول دفتر

2720

 

 

3

خانم اسماعیلی

کارشناس

2733

 

 

4

خانم رضایی

مسئول دبیر خانه

2764

31942733

 

5

خانم سلطانیان

نشریات دانشجویی

2514

31942514

 

6

خانم فتحی زاده و خانم ناصری

کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی

2526-2516

31942526-31942516

 

7

آقای بابایی

کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید

2720

31942517

 

8

آقای رضا علیزاده

 مسوول سالن

2483

31942483

 

9

آقای احمدی‌نژاد

انجمن‌های علمی

2516

   

10

آقای خیری

کارپرداز

2720

   

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی (داخلی 2317)(مستقیم88-32755298)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر علیرضا مظفری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2314

 (8۷-8۸) 32755298 - 32752843 31942314

32752842

2

آقای اسلام کان محبت

مسئول دفتر

 2314

 ۳۲۷۵۵۲۹۸ (۸۷-۸۸)

 

3

خانم بختیاری

کارشناس هیات ممیزه

104

2320 داخلی دانشگاه 

 

4

آقای دکتر جلیلیان

مدیر خدمات آموزشی

103 

 

 

5

آقای دکتر اسمعیلی

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی

106 

 

 

6

آقای قربان عباسی

معاون مدیر کل

105

31942290

 

7

آقای مسعود اکبری

رئیس اداره صدور دانشنامه 

119

31942309

 

8

آقای جلیل فرخی

اداره هدایت استعداد های درخشان

 122

31942297 

 

9

آقایان حیدر پور - ستوده

بایگانی آموزش

113

31942343

 

10

آقای دمیرچی

عامل مالی

 

32755288

 

11

آقای علیرضا حیدرزاده

ریس اداره ثبت نام

111

32755287 - 31942276

 

12

آقایان بابک کریمی 

کارشناس سامانه سجاد- لغو تعهد آموزش رایگان

107

31942344

 

13

آقایان  کریم خانی - یوسفی

صدور دانشنامه - صدور تاییدیه تحصیلی

128

   

14

آقای مهندس میر قاسمی

مسئول سیستم آموزشی سما

121

 

 

15

آقای نقی صالح مرام

تسویه حساب فارغ التحصیلان

120

31942308

 

16

آقای بهزاد مشک آبادی

کارشناس انتقال ، مهمانی(نیمسال،تک درس)، تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته(مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکترای عمومی دامپزشکی)

112

   

17

آقایان سعید عنانی - میرزایی

کارشناسان ثبت نام

115

31942326

 

18

خانم رادپور - خانم اسدی

صدور گواهی موقت - کارشناس تأییدیه تحصیلی

118

31942704

 

19

خانم رزاقی و آقایان یعقوب کریمی  و محمدی

دبیرخانه آموزش

110

 

 

20

خانم حسن زاده - خانم جوادی 

کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی

127

32753171

 

21

خانم ملاابراهیم لو - خنم رحمانی - خانم حسینی 

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

126

 

 

22

خانم جعفرپور

ریس اداره تحصیلات تکمیلی

125

 

 

23

آقای شیدایی

کارشناسان نظارت و ارزیابی

 123

 

 

24

خانم نصیری

کارشناس اداره سولبق تحصیلی

116

 

 

25

 

دفتر انجمن فارغ التحصیلان

114

   

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر بهرام دلیر نقده

معاون پژوهشی و فناوری

3202

32770555 31943202

32779559

2

آقای علی مهرآسیا

مسئول دفتر

3202 

32770555  

32779559 

3

آقای دکتر امیر عباس فرشید

مدیر امور پژوهشی

3202  

32770555   

32779559  

4

آقای دکتر سید جعفر زنوزی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 3202

33452107 

 33452107

5

آقای فرهاد فرهنگ پژوه

رئیس آزمایشگاه مرکزی 

 

33469670

 

6

آقای هادی تختی

کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3207

32759272

 

6

آقای حسین شرفپور

معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

32753210 31943186

32753210  

7

آقای ده بزرگی

رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی

2471

31942471

 

8

 

کارشناس کارآفرینی

3207

31943199

 

9

آقای میکائیل پاشازاده

کارشناس انتشارات

2274

31942274

 

10

آقای بابک جوادی

عامل مالی

3117

31943117

 

11

خانم یاسمی

کارشناس طر ح های تحقیقاتی

3200

31943200

 

12

آ

کارشناس پژوهش (آمار و گرنت)

3202

31943201

 

 

خانم دهقانی خانم بهکام

کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس

3070

31943070

 

14

آقای ایوب آیرملو

کارپرداز

3117

31943117

 

15

خانم سیده شهلا پیام

کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

31943186 - 32753210

32753210  

دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عباس صمدی

ریاست دانشکده

2394

32775035 31942394

32779558

2

آقای گنجی

مسئول دفتر

 

 

 

3

آقای دکتر بانج شفیعی

معاونت پژوهشی

2388

31942388

 

4

خانم خلیلی

کارشناس پژوهش

2381

31942381

 

5

آقای دکتر درویش‌زاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2392

31942392

 

6

آقای شعاعی

کارشناس مسئول آموزش

2447

31942447

 

7

خانم مهرنگ

کارشناس آموزش

2431

31942431

 

8

خانم بختیاری

کارشناس آموزش

2430

31942430

 

9

خانم ایرجی

کارشناس آموزش ( ساختمان منابع طبیعی )

2497

31942497

 

10

خانم علیزاده

کارشناس آموزش

2334

31942334

 

11

آقای دکتر هاشمی

دامپروری و علوم دامی

2280

31942280

 

12

آقای مهندس محمدعلی قمی

کارشناس فناوری اطلاعات - سایت کامپیوتر

2324

31942324

 

13

 

حسابداری

2391

31942391

 

14

 

کتابخانه

2255 - 2249

31942255 - 31942549

 

دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مرتضی بهرام

ریاست دانشکده

2231

32776707 31942231

32753172

2

آقای مهدی قویدل

مسئول دفتر

 

 

 

3

آقای رضا صمدی

حراست دانشکده

2220

31942220

 

4

آقای دکتر وحید نجاتی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

2213

31942213

 

5

خانم افسانه قدیمی

کارشناس پژوهش

2214

31942152

 

6

آقای اکبر ارکاک

مسئول امور عمومی

2223

31942223

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر دلیر نقده

ریاست دانشکده

2552

32770508 31942552

32771926

2

آقای جلال محمودی

مسئول دفتر

2552

31942552

 

3

آقای دکتر فرشید

معاونت پژوهشی

2554

31942554

 

4

آقای دکتر صراف زاده

معاون آموزش

2555

31942555

 

5

آقای دکتر سلطان علی نژاد

سرپرست تحصیلات تکمیلی

2553

31942553

 

دانشکده ادبیات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عبداله طلوعی آذر

ریاست دانشکده

205

33364500

33369716

2

آقای علی اصغراویسی

مسئول دفتر

 

 

 

3

خانم دکتر سپهریان آذر

معاونت پژوهشی

 

 

 

4

آقای دکتر بهمن نزهت

سرپرست تحصیلات تکمیلی

 

 

 

5

آقای دکتر حسین پور

معاون آموزش

 

 

 

6

 

تلفنخانه

 

3362011

 

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

         

2

         

3

         

4

         

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر سید عامری

ریاست دانشکده

4401

32753174

32753174

2

آقای امیر فرجی

مسئول دفتر و دبیرخانه

4401

32753174

32753174

3

خانم دکتر محمدی

معاون آموزشی و پژوهشی

4402

32753174

 

4

آقای دکتر بهنام

مدیرگروه مدیریت ورزشی

4403

 

 

5

آقای دکتر طلوعی‌آذر

مدیر گروه فیزیولوژی

4403

 

 

6

آقای خداوردیزاده

آموزش دانشکده

4425

 

 

7

خانم محسنی‌آذر

آموزشی دانشکده

4425

 

 

8

آقای امراهی

مسئول اموال و امور عمومی

4411

 

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر حمزه دیدار

ریاست دانشکده

 

32777022 32778984

32777022

2

آقای آیرملو

مسئول دفتر

 

32778984

 

3

آقای دکتر پیری

معاونت پژوهشی

 

32778984

 

4

آقای دکتر فعالجو

معاون آموزشی

 

32753161

 

5

آقای دکتر شهبازی

معاون تحصیلات تکمیلی

 

32758985

 

6

آقای مهدیزاده

کارشناس آموزش دانشکده

 

32753160

 

7

خانم اختیاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

32753163

 

8

آقای ناصر عباسی 

کارپرداز دانشکده

 

32757166

 

9

آقای حقیقی

مسئول امور عمومی

 

32758984

 

دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر ناصر ثبات ثانی

ریاست دانشکده

 258و  257

32777041-2

32788986

2

خانم زینالی

مسئول دفتر

 258و  257

32777041-2

32788986

3

آقای دکتر قادر احمدی

معاونت پژوهشی

 258و  257

32777041-2

32788986

4

آقای دکتر علی مصیب زاده

معاونت آموزشی -  تحصیلات تکمیلی

244

32777041-2

32788986

5

خانم دهقانپور

مسئول آموزش

263

32780497

 

6

آقای نصیری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

262

32758983

 

7

آقای عباسی

کارپرداز

235

32757166

 

8

آقای حقیقی

مسئول امور عمومی

238

32758984

 

9

تلفن گویا

 

 

32777040-3

 

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر حسن مهدوی‌کیا

رییس مرکز

320

45265800

45245725

2

آقای محمد علی احمدی

کارپرداز

314

45245725

45245725 

3

 

معاون آموزشی و پژوهشی

313

45269502

 

4

آقای فخرالدین اجاقی

حراست

377

45265756

45265756

5

آقای کامیار حسن زاده

مسئول امور دانشجویان و فرهنگی

331

45245735

45245735

6

آقای علی جلیلی وش

انباردار و مسئول تدارکات

309

45269506

 

7

آقای منصور منفردی

مسئول آموزش

363

45269504

 

8

آقای مهدی بابازاده

مسئول امور عمومی

 

 45266272

 

9

آقای مهندس قنبر قهرمانزاده

کارشناس کامپیوتر

366 

45231129

 

10

آقای مجید علیمحمدیان

کارشناس آزمایشگاه

280

45231128

 

11

خانم حمیده عابدی

دبیرخانه

312

 

 

12

آقای یونس خشم وش

تاسیسات و برق

311

45231130

 

دانشکده فنی و مهندسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر داریوش نظرپور

رئیس دانشکده

2910

32775660 31942910

32773591

2

آقای همت علیزاده

مسئول دفتر