( مدارک و مستندات علمی مورد نیاز و مربوط به بندهای ذیل جهت ارائه در کارگروه بررسی صلاحیت علمی )

 

1- توانایی تدریس ، تهیه طرح درس

2- سوابق تدریس

3- مقاله چاپ شده علمی پژوهشی طبق جدول ارتقا درمجلات معتبر

4- ارائه مقاله درکنگره های ملی و بین المللی

5- تالیف و ترجمه کتاب تخصصی

6- مجری یا همکارطرح های پژوهشی

7- هیات تحریریه مجله یا داوری درمجلات وکنگره های علمی

8- عضویت دربنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان

9- جایزه از جشنواره یا المپیاد علمی، دانشجوی نمونه ملی رتبه اول تا سوم ورودی یا فارغ التحصیلی ارشد و دکتری

10- توانایی استفاده از توانمندیهای الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی

11- تسلط به زبانهای خارجی علمی (انگلیسی-فرانسه-عربی-آلمانی و...)

12- معدل کارشناسی، ارشدو دکتری و نمره پایاننامه و رساله

13- کیفیت دانشگاه آخرین مدرک تحصیلی

14- کیفیت دانشگاه مقطع تحصیل قبلی

15- فعالیت های فناوری (ثبت اختراع یا کار صنعتی- پسا دکتری)

16- راه اندازی فعالیت های آموزشی

17- سابقه خدمت تخصصی بعنوان عضوهیات علمی

18- گواهی علمی اضافه برمدرک وشرکت درکارگاه های تخصصی

19- طراحی بسته های آموزشی

20- مهارت فنی / توصیه نامه / بالینی ویژه رشته تخصصی

 

توجه: لازم به ذکر است جهت تسریع و شفاف سازی در روند بررسی و قابلیت پیگیری در صورت نیاز به بررسی مجدد، کلیه مدارک و مستندات هم به صورت چاپی و هم به صورت فایل بندی شده به ترتیب شماره های فوق در CD  به کارگروه بررسی صلاحیت علمی ارایه گردد.

 

جهت دریافت مدارک و مستندات علمی مورد نیاز جهت ارایه در کارگروه بررسی صلاحیت علمی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دانلود به صورت pdf

 

آدرس ایمیل دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه               jazb_urmia@urmia.ac.ir

 

 

تماس با هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارومیه

 

استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه ارومیه- ساختمان اداری پرديس شهر- طبقه اول-دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  33450514-044    داخلي:   آقای رضاپور    117  -   آقای حقانی    135  

آدرس پست الکترونيکي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه اروميه:

jazb_urmia@urmia.ac.ir

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه