(مدارک لازم برای تشکيل پرونده عمومي متقاضیان حق التدریس)

 

1- تکميل فرم شماره يک موجود در وب سايت قسمت آیین نامه ها وفرم ها(2 سري که قسمت امضاء آخر فرم بايد بصورت زنده باشد)

 

2- کپی تمام صفحات شناسنامه + تصوير کارت ملّي(پشت و رو)(3 سري)

 

3- تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت دائم در صورت وجود(3 سري)

 

4-مدارک تحصیلی (کارشناسی - ارشد – دکتری)(گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن) (2 سری)

 

5-حکم کارگزینی درصورت شاغل بودن (2 سري)

 

6- مختصر رزومه علمي(1 سري همراه با تاريخ و امضاء)

 

7-مختصر شرح حال زندگي بر پايه عقيدتي و علمي(1 سري همراه با تاريخ و امضاء)

 

8-تصوير تمام صفحات شناسنامه همسر(در صورت متأهل بودن) (1سري)

 

9- شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ و جدید

 

10- نامه ی معرفی از مدیر گروه یا معاونت آموزشی دانشکده

 

11-مدارک مربوط به ايثارگري، خانواده معظّم شهداء، جانبازي، بسيج و ...

 

تذکر1: تمام مدارک بايد بعد از تکميل به صورت حضوري به دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه ارايه شود.

  

تذکر2: لطفاً کپی مدارک در برگ A4  تهیه شود.

 

 

آدرس پستي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه:

 

استان آذربايجان غربي-شهرستان اروميه-کيلومتر 11 جاده سرو-پرديس نازلو-ساختمان ستاد مرکزي-دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

کد پستي: 5756151818                      صندوق پستي:165

 

تلفن: 31943067-044                             داخلي:  3067                              نمابر: 32752837-044

 

آدرس پست الکترونيکي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه اروميه : jazb_urmia@urmia.ac.ir