مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت، زیر نظر معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه اروميه فعاليت مي­نمايد و داراي اهداف و شرح وظايفي به شرح ذيل مي­باشد:

  الف) اهداف:  مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت فعاليت­هاي خود را در راستاي تحقق سه هدف عمده زير دنبال مي­كند:

1) افزايش نقش اساتيد دانشگاه اروميه در انجام پروژه­هاي كاربردي مورد نياز كشور.

2) استفاده از توانايي­ ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات مشـاوره­اي به دستگاه­هاي اجرايي و صنايع كشور.

3) ايجاد زمينه­ هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش­هاي تقاضامحور، مشتري­گرا و اثربخش در جامعه و صنعت با در نظرگيري اهداف ملي.

ب) وظايف: جهت دستيابي به اين اهداف، مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت وظايف زير را عهده­ دار است:

1- تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، شركت­ها و ادارات دولتي و بخش خصوصي به منظور انعقاد تفاهم­نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي.

2- بررسي تفاهم­نامه­ ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها.

3- اطلاع­ رساني به صنايع كشور در خصوص طرح­هاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه.

4- حضور فعال در نمايشگاه­هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح­هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه.

5- برگزاري جشنواره­ هاي كارآفريني و سمينارهاي علمي و هم­ انديشي با همكاري ادارات و صنعت.

6- هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور.

7- انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي پژوهشي مخاطبين به اعضاء هيأت علمي دانشگاه.

8- دريافت فرم­هاي پيشنهاد پروژه واصله از دانشكده ­ها و پژوهشكده­ ها و ارسال آن به دستگاه­هاي ذيربط.

9- برگزاري دوره­هاي كارآفريني جهت توانمندسازي دانشجويان.