به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند بدلیل آغاز فرصت مطالعاتی دانشجویان گرامی رویدادهای روزهای سه شنبه و چهرارشنبه سوم و چهارم دیماه 98 برگزار نخواهند شد.زمان برگزاری رویدادها متعاقبا اعلام خواهد شد.