اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان و علاقمندان فعالیتهای کارافرینی

با توجه به تعطیلی کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه ارومیه رویدادهای کارآفرینی هفته اول اسفندماه برگزار نخواهد شد.