اداره کل برنامه ریزی و نظارت راهبردی

معرفی

معرفی مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اخبار و اطلاعیه ها

1397-07-01
متن برای خبر شماره یک  متن برای خبر شماره یک متن برای خبر شماره یک  متن برای خبر شماره یک متن برای ... ادامه مطلب
1397-07-01
متن برای اطلاعیه برگزاری آزمون مدیریت سبز

مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

اکبر حاذقی راد
مدیر
a.hazeghi@urmia.ac.ir
حامد باباپور
کارشناس
h.babapour@urmia.ac.ir

فـرمــها