دعوت به همکاری هیات امام حسن مجتبی(ع) جهت برگزاری مراسم ایام محرم
طرح ختم قرآن کریم
دیدار سرهنگ کاظمی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باباساعی ادارات استان با رئیس دانشگاه ارومیه
حضور فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید باباساعی ادارات کل استان در دفتر بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه
دعوت به همکاری
دعوت به همکاری