بیانیه بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه درخصوص تغییر مدیریت دانشگاه 24 آذرماه 1400

 

ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای مجموعه مدیریت جدید دانشگاه ارومیه، بسیج کارکنان پایگاه شهید یعقوبی حسب وظیفه و رسالت خود فرض می‌داند مواردی چند را در ابتدای طی این راه خطیر مطرح نماید. دانشگاه ارومیه از ۵۶ سال قدمت، تجربه و فرهیختگی برخورداراست. این بدان معناست که دیگر برازنده دانشگاه نیست که مسیری جز پختگی را طی کند. دیگر زمان آزمون و خطا گذشته­است. دیگر تراجع امور مشکل گشا نیست. دیگر کوچک کردن مدیریت دانشگاه به اندازه ذهن و توان برخی افراد، راه به جایی نخواهد­برد. دیگر ارجاع دانشگاهیان در مطالبه حقوق خود به مراجع دیگر نشانه تکریم آنان نیست. دیگر پنهان شدن از دید دانشگاهیان برای نشنیدن تفکر و اندیشه آنان، راه حل مسأله محسوب نمی‌شود. دیگر انزوا و حذف همکاران، مدیریت منابع انسانی به حساب نمی‌آید. دیگر فرصت و جایی برای انفعال و انجماد فکری باقی نمانده­است. دیگر بار معنایی ریاست، سخنگوی هیأت رییسه بودن نیست. چرا که شرایط فعلی کشور به گونه­ای است که هر خطای کوچک، هزینه­های بزرگ بر پیکر این جامعه تحمیل خواهدکرد. دیگر آستانه تحمل جامعه و دانشگاه کم شده‌است. این شرایط سخت و دشوار و حساس فعلی می‌طلبد تا طرحی نو درانداخته شود و نفسی تازه بر کالبد نیمه جان دانشگاه دمیده­شود. جامعه دانشگاهی فراموش نخواهدکرد شور و شعفی را که با تغییر مدیریت­های گذشته به امید تغییراتی در جمع تمامی همکاران دانشگاهی اعم از هیأت­علمی و غیر هیأت­علمی ایجاد شده­بود، با گذشت اندک زمانی تمام تدبیرها به بی­تدبیری و امیدها به ناامیدی مبدل گشت. بدیهی است این امر محقق نمی­شود مگر با شناخت جراحات وارده بر جسم و روان مثلث هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و استفاده از توان و ظرفیت نیروهایی که بتوانند نسخه‌هایی متناسب با این شرایط را داشته باشند لذا به طور اجمال اهم انتظارات همکاران دانشگاهی در چند بند اعلام می‌گردد:

۱- استفاده از توان مدیران براساس شش اصل پاک دستی، سلامت، فسادستیزی، کارآمدی، تخصص و صداقت؛

۲- تکریم غیرادعایی و توجه به رفع نیازها و خواسته‌های بحق کارکنان دانشگاه به عنوان یاوران علمی، چرا که کم نیستند همکاران مجرب، فارغ از عناوین دانشگاهی که بتوانند به صورت کاربردی و عملگرا به سیستم دانشگاهی خدمت نمایند؛

۳- نداشتن نگاه قشری به مسایل و استفاده بهینه از منابع و امکانات دانشگاه و پویاسازی سیستم؛

۴- توجه به ارتقای سطح همه جانبه دانشگاه با حاکمیت عقل و علم و حلم؛

۵- گسترش و تعمق‌بخشی به مبانی تفکراسلامی و فرهنگ معنویت در دانشگاه؛

۶- مشاوره، مشارکت و اثربخشی در مدیریت استان با ایجاد تعامل بین سازمانی؛

 

بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه با درک زمانی، فارغ از تمایلات جناحی و صرفاً تحت اطاعت از فرامین رهبر فرزانه انقلاب، کمافی سابق آمادگی خود را جهت قبول کار مضاعف و خارج از شرح وظائف اداری برای تحقق دانشگاه انقلابی و اسلامی اعلام می­دارد. حال تصمیم با مجموعه مدیریت دانشگاه است که همچون هشت سال گذشته هیچ تمایلی برای بهره­ گیری از این پتانسیل بالقوه نداشته باشند یا فرصت­ها را غنیمت شمرده و همگان را برای پیشبرد اهداف دانشگاه بسیج نمایند.

یقیناً بعد از اندک زمانی فرصت­های ایجاد شده به پایان خواهد رسید و آنچه باقی می­ماند استفاده از فرصت­ها برای جلب رضایت خداوند متعال و خدمت شایسته به همکاران دانشگاهی خواهدبود.

بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه

پایگاه شهید یعقوبی