1- ارایه در خواست کتبی جهت تبدیل وضعیت  به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 

2- انجام استعلامات لازم

 

3- دعوت به مصاحبه عمومی

 

4- طرح در جلسه رأی هیأت اجرایی جذب

 

5- اسکن و ارسال پرونده­ی عمومی و علمی به مرکز جذب

 

6- تأیید پرونده عمومی و علمی از مرکز جذب (در مدت 4 الی 5 ماه)

 

7- اسکن و ارسال تأییدیه مرکز جذب به همراه مدارک به معاونت آموزشی وزارت علوم

 

8- صدور ابلاغیه­ حکم از معاونت آموزشی وزارت علوم (در مدت 10 الی 20 روز)

 

9- ارسال نامه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت صدور حکم