دکتر سید جعفر زنوزی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت،  زیر نظرمعاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اروميه فعاليت مي­نمايد و داراي اهداف و شرح وظايفي به شرح ذيل مي­باشد:

الف) اهداف: مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعتفعاليت­هاي خود را در راستاي تحقق سه هدف عمده زير دنبال مي­كند:

1) افزايش نقش اساتيد دانشگاه اروميه در انجام پروژه­ هاي كاربردي مورد نياز كشور.

2) استفاده از توانايي ­ها و پتانسيل دانشگاه براي رفع نيازهاي پژوهشي و فناوري و ارائه خدمات مشـاوره­ اي به دستگاه­هاي اجرايي و صنايع كشور.

3) ايجاد زمينه­ هاي لازم جهت توليد و رشد علم و فناوري مورد نياز كشور با انجام پژوهش ­هاي تقاضا محور، مشتري­ گرا و اثر بخش در جامعه و صنعت با در نظرگيري اهداف ملي.

ب) وظايف: جهت دستيابي به اين اهداف، مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت وظايف زير را عهده ­دار است:

1- تشكيل جلسه با مسئولين ذيربط در وزارتخانه­ ها، سازمان­ها، شركت­ها و ادارات دولتي و بخش خصوصي به منظور انعقاد تفاهم­ نامه و قراردادهاي همكاري پژوهشي.

2- بررسي تفاهم­ نامه ­ها و قراردادهاي صنعتي و پيگيري، نظارت بر اجرا و انجام امور ستادي مربوط به آنها.

3- اطلاع­ رساني به صنايع كشور در خصوص طرح ­هاي تحقيقاتي كاربردي انجام شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاه و امكانات پژوهشي موجود در دانشگاه.

4- حضور فعال در نمايشگاه ­هاي تحقيقاتي با هدف ارائه طرح ­هاي تحقيقاتي منتخب دانشگاه.

5- برگزاري جشنواره ­هاي كارآفريني و سمينارهاي علمي و هم­ انديشي با همكاري ادارات و صنعت.

6- هماهنگي براي بازديدهاي علمي و تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان از صنايع كشور و بالعکس.

7- انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي پژوهشي مخاطبين به اعضاء هيأت علمي دانشگاه.

8- دريافت فرم­ هاي پيشنهاد پروژه واصله از دانشكده­ ها و پژوهشكده ­ها و ارسال آن به دستگاه ­هاي ذيربط.

9- برگزاري دوره­ هاي كارآفريني جهت توانمندسازي دانشجويان در شرف فارغ ­التحصيلي.