برنامه ریزی اولیه :

اولویت برای ثبت نام بر اساس مراجعه و از تاریخ 98/09/05 لغایت 98/09/20

 

vحرکت از ارومیه  10 بهمن  1398 می باشد.

vمسیر رفت از شهر مقدس قم ، حرم امام و حرم شاه عبدالعظیم حسنی بوده و مسیر برگشت، مستقیم خواهد بود.

vمدت اقامت در مشهد  3 شب ( 12، 13 و 14 بهمن ) می باشد.

vغذا در طی مسیر به عهده زائر بوده و در محل اقامت صبحانه، ناهار و شام به عهده کاروان می باشد.

vخروج از مشهد  15 بهمن بعد از صرف صبحانه خواهد بود.

vجهت اقامت، «هتل آپارتمان» در نظر گرفته شده است که با حرم مطهر  15 دقیقه (پیاده) فاصله دارد.

vهزینه ثبت نام به ازاء هر نفر  380/000 تومان در نظر گرفته شده است و امکان همراهی خانواده ( همسر و دو فرزند ) برای متقاضیان فراهم است.

vبرای فرزندان زیر  5 سال در صورت عدم درخواست خدمات (صندلی اتوبوس، تخت خواب و غذا در هتل) تنها مبلغ 30/000 تومان حق بیمه دریافت خواهد گردید.

vبرای فرزندان بالای  5 سال هزینه کامل دریافت می گردد.

vدرصورت هرگونه افزایش نرخ مصوب دولتی در خصوص حمل و نقل، هزینه ثبت نام افزایش خواهد یافت.

vوسیله نقلیه، اتوبوس با ظرفیت  44 نفر (احتمالاً  از شرکت جوان سیر ایثار) در نظر گرفته شده است.

vهر کاروان با ظرفیت یک اتوبوس اعزام خواهد شد. درصورت تکمیل ظرفیت و درخواست همکاران، حرکت کاروان دوّم  13 بهمن خواهد بود.

vاولویت ثبت نام با مراجعه جهت تکمیل فرآیند ثبت نام (ثبت مشخصات خود و همراهان، انتخاب صندلی اتوبوس و تکمیل پلان هتل) و پرداخت 200/000 تومان به ازاء هر نفر به شماره کارت 8872 5899 9972 6037 و یا شماره حساب 0107407906000 (بانک ملی - بنام بهنام حبیب زاده آذر) و دریافت بلیط سفر می باشد.

vزائران محترم می بایست تا اول بهمن ماه نسبت به پرداخت الباقی هزینه سفر اقدام نمایند.

vبا توجه به پرداخت هزینه اتوبوس، در صورت انصراف ثبت نام کنندگان اولیه،  عودت هزینه ثبت نام درصورت ثبت نام نفرات جایگزین میّسر خواهد بود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به دانشکده کشاورزی - گروه باغبانی آقای دکتر محسنی آذر مراجعه نمایند.

شماره های تماس ترجیحاً از ساعت 14 الی 15.30 : داخلی 2347 -  09144486027