دانشگاه ارومیه در یک نگاه

دانشگاه ارومیه به عنوان یک مرکز آموزش عالی در استان آذربایجان غربی ابتدا در قالب آموزشکده در یک باغ 15 هکتاری در مسیر جاده بند به ریاست آقای مهندس شیبانی در سال 1344 تاسیس گردید. در آن زمان تعداد اعضای هیأت علمی بسیار محدود بوده و در هر دوره تعداد 20 الی 30 نفر دانشجو برای آموزش در علوم کشاورزی پذیرفته و با درجه کاردانی فارغ التحصیل می شدند.دانشجویانی که مایل بودند می توانستند تا درجه کارشناسی در دانشکده کشاورزی کرج وابسته به دانشگاه تهران به تحصیلات خود ادامه دهند.در سال 1348 موافقت نامه ای بین بنیاد خاور نزدیک و وزارت فرهنگ وقت جهت افزایش دوره دانشکده از دو سال به چهار سال به امضاء رسید و آقای دکتر جعفر راثی ریاست دانشکده را عهده دار شده ، در این بین نمایندگان بنیاد خاور نزدیک تهیه کتب آموزشی به زبان انگلیسی و تجهیزات آزمایشگاهی برای دوره چهارساله دانشکده کشاورزی و دامپزشکی را به عهده گرفت. گرایشهای آموزشی شامل رشته های کشاورزی ، دامپروری و اقتصاد خانه بود که با پایه گذاری پنج گروه آموزشی شامل علوم پایه، علوم گیاهی، علوم دامی، مهندسی کشاورزی و آموزش روستایی حمایت می شد. کتابخانه مرکزی دانشکده به سرعت با کتابهای منتخب تجهیز و تعداد دانشجویان جدیدالورود به 150 نفر در سال رسید. در آغاز همکاری بنیاد خاور نزدیک با دانشکده کشاورزی و دامپروری، مزرعه وسیعی در نازلو واقع در حومه شهر ارومیه به وسعت 400 هکتار خریداری شد . پردیس نازلو در 11 کیلومتری مسیر جاده مرز سرو با ترکیه و با فاصله 19 کیلومتری از پردیس شهر قرار داشت. در ابتدا ساختمان های دامپروری جهت نگهداری گاو وگوسفند و ماکیان به منظور آموزش عملی دانشجویان و با سرپرستی متخصصین بنیاد خاور نزدیک احداث شد.

لازم به ذکر است که یک دانشکده پزشکی، 87 سال قبل از تاسیس آموزشکده کشاورزی ارومیه و 56 سال قبل از تاسیس دانشگاه تهران، در سال 1257 شمسی در محل باغ 15 هکتاری فوق الذکر، توسط یک ایرانی آمریکایی الاصل  بنیانگذاری شد. آقای دکتر ژوزف کاکران که خود متولد ارومیه بود ، تحصیلات پزشکی را در نیویورک آمریکا گذرانده و سپس با مدرک دکترا به ارومیه بازگشت .

دانشکده پزشکی ارومیه در طی پنج دوره پنج ساله و به مدت 27 سال فعالیت خود، جمعاٌ 26 پزشک ایرانی را تربیت و فارغ التحصیل نموده و تحویل جامعه آن روز داده است. بنا بر شواهد موجود، قبل از آن تاریخ، فقط سه پزشک در ارومیه مشغول طبابت بوده اند. هم اکنون یکی از نمونه های گواهینامه دو زبانه فارغ التحصیلی در سال 1277 که مظفرالدین شاه قاجار خود شخصاً همراه با دکتر کاکران امضا کرده و به فارغ التحصیلان اهداء نموده اند در این دانشگاه موجود می باشد بدین ترتیب تاسیس آموزشکده کشاورزی ارومیه در سال 1344دقیقاً شصت سال بعد از تعطیلی دانشکده پزشکی ارومیه که به علت فوت دکتر کاکران پیش آمده، اتفاق افتاده است.

به دنبال تاسیس دانشکده کشاورزی و دامپروری ارومیه، دانشکده های دامپزشکی و علوم در راستای توسعه کمی و کیفی دانشگاه در سال 1356 افتتاح شدند که منجر به تاسیس دانشگاه ارومیه گردید. پس از آن فعالیت گسترده ای برای توسعه پردیس نازلو به عمل آمد که به تدریج و به نوبت هر سه دانشکده فوق الذکر به پردیس نازلو انتقال یافتند.

 لازم به توضیح است که در سال 1359 دانشکده پزشکی نیز در دانشگاه ارومیه تاسیس شده و تا سال 1364 به فعالیت خود ادامه داد و سپس در نتیجه تغییراتی که در سطح وزارت پیش آمد از دانشگاه ارومیه جدا گردید.

دانشگاه ارومیه پس از آن با افتتاح دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1367 و دانشکده فنی در سال 1370 توسعه بیشتری یافت و در سال تحصیلی94-93 با داشتن 11 دانشکده و مرکز آموزش عالی، 5 پژوهشکده و مرکز مطالعاتی، تحقیقاتی و خدماتی، پردیس دانشگاهی، مرکز آموزش زبان، مرکز نیمه حضوری، مرکز رشد، موزه تاریخ طبیعی و با بیش از17000 نفر دانشجو( روزانه ، شبانه و نیمه حضوری )،532  نفر هیأت علمی و بورسیه و637 نفر کادر اداری به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی خود ادامه می دهد.