- عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام

- رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان

- تلاش در جهت تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان

- رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع

- رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان

- تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص

- تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

- تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب های سازمانی

- شناسایی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان

- بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فناوریهای روز

- توجه لازم به سه اصل: دقت، صحت و سرعت در بررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع

- اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی: حراست اثر گذار ، تصمیم ساز و پاسخگو