نظر به مشکلات عدیده بوجود آمده برای برخی همکاران محترم واعضای هیات علمی در خصوص از بین رفتن اطلاعات و یا تخریب اطلاعات، در هنگام استفاده از سیستم های ایمیل حتما مواردی را در نظر داشته باشید:

1- به هیچ عنوان ایمیل های ناشناس را باز نکنید.

2- از صحت آدرس ایمیل فرستنده به دقت اطمینان حاصل کنید.

3- فایل های ارسالی همراه با ایمیل های ناشناس را به هیچ عنوان دانلود و باز نکنید.

4- حتما از صحت کارکرد آنتی ویروس سیستم اطمینان حاصل کنید.