لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی

با توجه به درخواست همکاران ذیل جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم لیست، تا پایان وقت اداری امروز (شنبه) مورخ 96/03/06 کدملی خود و نام و کدملی ضامن معتبر خود را جهت استعلام از بانک به مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه جناب آقای شرفپور اعلام فرمایند.

توجه: دقت فرمایید ضامن چک برگشتی یا قسط عقب افتاده در بانکها نداشته باشند.

1- آقای اسلام کان محبت         2- آقای جبرییل پرکلام                  3- آقای ولی جلیل زاده          4- آقای محمد ثریا کشتیبان              5- آقای آقامعلی ستوده                   6- آقای وحید رضا وردی نژاد               7- خانم مریم شبان آذر

8- آقای ابراهیم حسینی            9- آقای خلیل جهانگیری                 10- آقای امیرعلی ستوده       11- آقای منصور ابراهیمی            12- آقای بهمن پای برسنگ              13- خانم لیلا خلیلی                          14- آقای محمد حسنی آذر

15- آقای علیرضا خیرخواه

همکاران محترم پس از استعلام و عدم وجود اشکال در مورد خود و ضامن، رأس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 96/03/09 با در دست داشتن مدارک زیر به سالن مرکز اطلاع رسانی معاونت پژوهشی واقع در طبقه همکف کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند:

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات 2 سری، یک برگ چک خود و ضامن، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه خود و ضامن، یک فیش انشعاب آب یا برق یا گاز در صورت موجود بودن، یک عدد پوشه روغنی آبی، پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای ضامن اداری، افتتاح حساب پس انداز در بانک رسالت شعبه شهید رجایی