لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در تیرماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران ذیل جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم لیست، تا پایان وقت اداری امروز (شنبه) مورخ 96/03/27 کدملی خود و نام و کدملی ضامن معتبر خود را جهت استعلام از بانک به مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه جناب آقای شرفپور داخلی 3186 یا تلفن مستقیم 32753210 اعلام فرمایند.

توجه: دقت فرمایید ضامن چک برگشتی یا قسط عقب افتاده در بانکها نداشته باشند.

1- خانم لیلا خلیلی         2- آقای ایوب آیرملو          3- آقایمسعود فرجی         4- آقای جمشید صمدپور            5- آقای امیر امامی             6- خانم مریم دنیادیده             7- آقای مالک حیدری              8- آقای اکبر کریم خانی          9- آقای حسین ایراندوست          10- خانم شهین رادپور   11- خانم افسانه قدیمی         12- خانم مریم انصاری      13- آقای حجت قره باغی اصل    14- خانم فاطمه رضایی       15- آقای همت علیزاده           16- خانم سمیرا محسنی آذر      17- خانم مهناز حسینی           18- آقای محمود علیزاده

19- آقای عطا چیت ساز خویی

همکاران محترم پس از استعلام و عدم وجود اشکال در مورد خود و ضامن، رأس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 96/03/30 با در دست داشتن مدارک زیر به سالن شورا واقع در ستاد مرکزی مراجعه فرمایند:

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات 2 سری، یک برگ چک خود و ضامن، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه خود و ضامن، یک فیش انشعاب آب یا برق یا گاز در صورت موجود بودن، یک عدد پوشه روغنی آبی، پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای ضامن اداری، افتتاح حساب پس انداز در بانک رسالت شعبه شهید رجایی