لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت برای اخذ وام 50 میلیون ریالی در مردادماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران ذیل جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم لیست، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/04/24 کدملی خود و نام و کدملی ضامن معتبر خود را جهت استعلام از بانک به مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه جناب آقای شرفپور داخلی 3186 یا تلفن مستقیم 32753210 اعلام فرمایند.

توجه: دقت فرمایید ضامن چک برگشتی یا قسط عقب افتاده در بانکها نداشته باشند.

1-خدیجه رزاقی جارچلو    2- سمیرا محسنی آذر     3- مسعود فرجی    4- سیروس محمدی   5- اسماعیل گل صنملو    6- سیدجعفر زینالپور    7- شبنم اسدی   8- دانش چیت ساز    9- محمد فتحعلی لو     10- جواد قاسمی     11- محمدحسین پرواز      12- لیلا عیسی زادگان

13- علیرضا تقی زاده   14- حسین حسینی    15- چشمعلی وطن خواه    16- رقیه غلام چهارده معصوم    17- فرشته غلام زاده   18- وجیهه ثانی   19- جلال محمودی    20- عطا چیت ساز   21- صادق وظیفه شناس     22- پرویز رحیمی    23- حمید فتحی

همکاران محترم پس از استعلام و عدم وجود اشکال در مورد خود و ضامن، رأس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 96/04/27 با در دست داشتن مدارک زیر به سالن شورا واقع در ستاد مرکزی مراجعه فرمایند:

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات 2 سری، یک برگ چک وام گیرنده به میزان 110 درصد مبلغ وام دریافتی، صورت حساب سه ماهه مربوط به چک وام گیرنده، درخواست دریافت وام از بانک رسالت، یک عدد پوشه روغنی آبی، پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای وام گیرنده و ضامن ضامن اداری به نام بانک قرض الحسنه رسالت شعبه شهید رجایی، افتتاح حساب پس انداز در بانک رسالت شعبه شهید رجایی