چند سالی است که بانک ها از طریق فعال سازی گزینه ارسال پیامک تراکنش ها، مشتریان خود را در جریان تمامی تراکنش های صورت گرفته از قبیل برداشت و واریز به حساب بانکی می گذارند. این اقدام تا کنون بسیار سودمند و مورد توجه مشتریان بوده و تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات و کلاهبرداری داشته است. اما این امکان نیز نیازمند توجه و آگاهی می باشد و در صورت بی دقتی می تواند موجبات کلاهبرداری را فراهم کند.  اخیرا مشاهده شده است که کلاهبرداران از این اقدام بانک ها استفاده و با فریب افراد، اقدام به کلاهبرداری نموده اند. شیوه کار به این صورت است که کلاهبردار به ازای خرید وجه یا هر نوع معامله ای، به هنگام واریز وجه به کارت قربانی، یک حساب بانکی را برای خود باز می کند اما شماره تلفن همراه را برای آن حساب، شماره موبایل قربانی قرار می دهد و به هنگام معامله، به هنگام واریز وجه ثمن یا مورد معامله، مبلغ را به حساب جدید خود واریز می کند اما چون به هنگام افتتاح حساب شماره موبایل را با شماره موبایل خود قربانی قرار داده است، مبلغ ثمن یا معامله به حساب خود کلاهبردار واریز می شود اما پیامک واریز به شماره موبایل خود قربانی ارسال می شود و در صورتی که فرد قربانی بی توجه باشد و به شماره حساب و بانک خود دقت نکند، با این گمان که پیامک بانک برای او ارسال شده و وجه ارسال شده، مورد سوء استفاده قرار گرفته و متضرر می شود.  بنابراین به کاربران توصیه می شود در هنگام معامله و به هنگام دریافت پیامک های ارسالی از بانک، حتما به بانک مرجع و شماره حساب خود دقت نمایند و برای معاملات مراقب این گونه کلاهبرداری باشند.

image: