بسمه تعالی

 

بدینوسیله هیأت مدیره و بازرس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه از حضور پررنگ، صمیمی و بانشاط اعضای محترم تعاونی و تلاش­هــای هیات رییسه منتخب  مجمع که در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق­العاده مورخ 08/06/96 شرکت نموده بودند تقدیر و تشکر می­نماید. با عنایت به تشکیل هیأت رییسه مجمع و تأیید کلیه صورتهای مالی، تصمیم درخصوص نحوه تقسیم سود، بودجه پیشنهادی، تغییر و افزایش میزان سرمایه و وامهای عادی و ضروری و سایر موارد اعلام شده در دستور کار جلسه، متأسفانه به دلیل قطعی برق و عدم تنفس قانونی توسط هیأت رییسه محترم مجمع، بندهای 7 و 8 دستور جلسه درخصوص انتخابات هیأت مدیره و بازرس کان لم یکن تلقی و موضوع این بندها به مجمع دیگری موکول می­گردد. این هیات مدیره براساس مقررات مربوطه در اسرع وقت اقدام به صدور آگهی مجمع و برگزاری مجدد مجمع درخصوص بندهای باقیمانده از دستور کار مجمع عمومی نوبت دوم مورخ 08/06/96 خواهد کرد.

 

هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار

کارکنان دانشگاه ارومیه