اطلاعیه

با سلام 

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در مهرماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 96/06/26 به اتاق شورا واقع در ساختمام مرکزی مراجعه فرمایند

1- خانم شهناز رزاقی جارچلو  2- آقای پیمان زاهد   3- آقای خلیل ابوالحسن زاده    4- آقای رضا پورعلی     5- آقای محمد پاشایی      6- آقای محمدحسین افراسیابی       7- خانم پروین حلواچیان        8- آقای علیرضا نوروزی بدلبو       9- آقای مجید خوشخوی

10- خانم ربابه محمدباقری    11- خانم لیلا بنیادی    12- خانم مریم شیرزادیان       13- خانم مریم ایرجی     14- آقای یعقوب ظروفساز     15- آقای عباس خضری      16- آقای سیفعلی باقری         17- آقای یعقوب اکبری