اطلاعیه

با سلام 

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در آبان ماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/07/25 به اتاق شورا واقع در ساختمام مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای منصور عظیمی      2- آقای رضا سیاحی        3- آقای فرهاد حسن زاده       4- آقای اصغر مرواریدی       5- خانم زهره آخوندزاده       6- خانم فرخنده فرامرزی       7- خانم فریبا نصیری دویران        8- خانم مریم نیلی        9- آقای ناصر بالنده

10- آقای محرم تقی زاده     11- خانم فاطمه عبدل زاده   12- خانم رقیه ولیزادگان     13- آقای جواد شتربانزاده       14- آقای لطیف پورفرهادی     15- آقای سیامک کامران     16- خانم مینا محمدزاده             17- خانم کاملیا یزدانفر