اطلاعیه

با سلام 

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در آبان ماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/08/24 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای اسکندر زلفی، 2- خانم راضیه خلیلی، 3- خانم شیما حمامی، 4- خانم صونا روزگاری، 5- آقای قادر جلیل زاده امین، 6- آقای سیدجمال میرقاسمی، 7- خانم زهرا مردانی، 8- آقای اروج خدایی، 9- آقای داود دعاگو ، 10- آقای محمدعلی شمعی، 11- آقای مصطفی حسنلو، 12- آقای سیدجواد میرمهدی پور، 13- خانم سیما ولی پور، 14- آقای حامد حسن پور، 15- آقای نصراله احمدی فر، 16- خانم پریچهر طوری، 17- آقای محمدعلی قنبری، 18- آقای مهدی رزمی، 19- آقای پیام اسدپور بکتاش، 20- آقای فخرالدین اجاقی