باسلام

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در دی ماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 12:30 صبح روز دوشنبه مورخ 96/10/25 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای دکتر نصراله احمدی فرد 2- آقای دکتر حسن خداویسی 3- آقای آرمن بدلی 4- آقای محمدعلی احمدی 5- خانم زهرا واردان 6- آقای شیرزاد فرجی 7- خان صغری بهنام 8- آقای تیمور نورانی 9- آقای محمدآقا نجار شندی 10- آقای رحیم عیسی زاده 11- آقای تیمور سعیدی 12- آقای دکتر شهرام میرفخرایی 13- آقای رضا علیزاده 14- آقای امیر توکمه چی 15- آقای عرب مطلم نازلو 16- آقای هدایت رنجبر 17- آقای صابر رزاقی