بسمه تعالي

مَن لَم يَشكر المَخلوق لَم يَشكر الخالق

خداوندا تو را سپاسگزاريم كه لطف و رحمت بيكرانت را بر ما ارزاني داشتي تا بتوانيم در جهان بي‌انتهايت گوشه‌ي كوچكي از عظمت و حقيقت وجود تو را درك كنيم و براي همه‌ي نعمت‌هايي كه به ما عطا كردي تو را شاكريم. قدردان و منت‌دار تمام عزيزاني هستيم كه در اين راه ياريمان نمودند و دشواري‌هاي اين مسير را بر ما هموار ساختند.

ضمن تقدير و تشكر از همكاران محترم كه با حضور پرشور خود در انتخابات شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه برگ زرين دیگری به صفحه اين شركت اضافه نمودند، بدينوسيله هيأت مديره تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه از حضور پرشور و صمیمی شما در اين انتخابات تشكر نموده و اميدوار است پس از اين نيز بتواند در جهت احقاق حقوق و ایجاد رضایت مندی بیشتر اعضا كوشا باشد همچنين از حسن اعتمادي كه به اين هيأت مديره داشته و داريد كمال تشكر و امتنان را داريم. از يكايك اعضاي محترم تعاوني درخواست داريم كه در جهت هر چه بهتر انجام دادن وظايف از نقطه نظرات و پيشنهادات خود ما را بهره‌مند گردانند. جهت اطلاع اعضاي محترم نتایج حاصل از برگزاری انتخابات  مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم كه در تاريخ 08/11/96 برگزار گرديد بشرح ذیل و بر اساس تعداد آراء ماخوذه به سمع و نظر اعضا مي‌رساند: از کل آرای ماخوذه به تعداد 269 برگ آقایان ...

  • حسين شرفپور        243 رأي                              عضو اصلي هيأت مديره                        پرویز جبارپور 174 رأي                             عضو اصلي هيأت مديره
  • سيده شهلا پيام قره‌باغ 173 رأي                             عضو اصلي هيأت مديره                        اسماعیل معصوم زاده 164  رای                           عضو اصلي هيأت مديره
  • عبدالله مطلب 128 رای                                     عضو اصلي هيأت مديره                         
  • سيدهادي صالحي 99  رأي                            عضو علي‌البدل اول هيأت مديره                        قربان عباس 64 رای                                     عضو علي‌البدل دوم هيأت مديره
  • محمدحسين دنياديده 64 رأي                            عضو علي‌البدل سوم هيأت مديره     
  • سجاد حسن بگلو  45 رأي      اصغر جهانبخش حصار 37 رأي        صابر رزاقی 21 رأي              حسین پور علی 21 رای 
  • مجید حاتمی 95 رای                                        بازرس اصلي                                علی اصغر اویسی 80 رأي                                       بازرس علي‌البدل
  • ميرجمال ميرقاسمي 49 رأي          فرشید یونسی 36 رای 

هيأت مديره تعاوني اعتبار

كاركنان دانشگاه اروميه