باسلام

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در بهمن ماه سال 96

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حسابه سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 10:30 صبح روز سه شنبه مورخ 96/11/24 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای یحیی شیرزاد، 2- آقای عباسعلی مرادبیگی، 3- خانم شروین دهقانپور، 4- خانم دکتر مهری محمدی، 5- خانم سهیلا بهجت، 6- خانم دکتر نرمین غنی زاده، 7- آقای اسماعیل شکری، 8- خانم زینب فتحی زاده، 9- آقای حامد آقازاده، 10- آقای مهدی محمودی، 11- آقای محمدحسین دنیادیده، 12- آقای غلامحسین یکتا، 13- آقای ابراهیم نعمتی کنده