باسلام

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در فروردین ماه سال 97

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حساب سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر برای بانک رسالت شعبه سربازان گمنام از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/02/04 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای اکبر عبدی سرای، 2- آقای اکبر زواری رضایی، 3- خانم شروین دهقانپور، 4- خانم منصوره رزاقی، 5- آقای کریم رحیمی، 6- آقای علیرضا هاشمی، 7- آقای بهزاد عسگری، 8- آقای حسین محمدزاده، 9- آقای مهران کنار سرکانی، 10- آقای اسد کنار بروژی، 11- آقای سیروس محمدی، 12- خانم حبیبه واحد نیک بین، 13- آقای حامد باباپور، 14- آقای مهرداد روشن صبح، 15- آقای فرشید یونسی، 16- آقای مرتضی عباسی، 17- آقای علی فتح الهی، 18- آقای عزیز طالعی