هشدار کلاهبرداری جدید!

مشترک گرامی

قبض تا پایان اردیبهشت

بدهی: 2

قابل پرداخت: 686000 ريال

ش ق: 4118660030153

ش پ: 68672277

مهلت پرداخت تا 1397/03/21

از همراهی و صبوری شما در خصوص مشکلات پیش آمده در ارتقا سامانه های همراه اول سپاسگزاریم. همراه اول

مراقب اینگونه پیامها باشید، شناسه قبض مربوط به موبایل باید باشد این پرداخت به یک حساب دیگر است که با ارم همراه اول ارسال میکنند

حتما شماره شناسائی قبص باید شماره موبایل خودتان باشه. هشدار مهم / حتما به همه اطلاع دهید.

در صورت دریافت پیامک فوق، آن را فورا حذف کنید! وگرنه حساب بانکی و گوشی شما در اختیار دزدان اینترنتی قرار می گیرد!

image: