سایت جدید دفتر نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی راه‌آندازی شد.

تصویر برای خبر یا اطلاعیه: