اسلام

لیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در خرداد ماه سال 97

با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حساب سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر برای بانک رسالت شعبه بانکداری از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/04/05 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند

1- آقای تقی تجملی  2- آقای سیدمهدی صالحی  3- آقای رحیم شریف  4- آقای کامران زینال زاده  5- خانم رقیه علیزاده  6- آقای حجت قوی پنجه   7- خانم اعظم تفکر باری  8- خانم فرزانه حسن زاده  9- آقای هادی تختی  10- خانم عزیزه حسابی  11- آقای کرمعلی نوزاد  12- آقای جواد قاسمی