بسمه تعالی

با عنایت به پیگیری های هیات مدیره محترم تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه، این هیات مدیره اقدام به امضای تفاهم نامه همکاری جهت پرداخت تسهیلات وام قرض الحسنه و کسر از حقوق ماهیانه اعضا تعاونی  با بانک قرض الحسنه مهر ایران نموده است

با عنایت به تفاهم نامه فوق من بعد اعضا جهت دریافت تسهیلات تا سقف یکصد میلیون ریال با بازپرداخت بیست و چهار ماهه و کارمزد پنج درصد از طریق این تعاونی به بانک عامل معرفی می گردند

کلیه مراحل بانکی از قبیل افتتاح  حساب، تکمیل فرمهای قرارداد، ارائه کارت بانکی، کسر اقساط ماهانه و ... تماماً از طرف این تعاونی انجام خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه بازپرداخت اقساط از طریق این تعاونی و ضمانت این شرکت انجام می یابد لذا دریافت کنندگان تسهیلات می بایست حتما عضو شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه باشند. مدارک لازم جهت دریافت تسهیلات

عضویت در شرکت تعاونی اعتبار

درخواست عضو جهت استفاده از تسهیلات

تکمیل فرمهای افتتاح حساب؛ در صورت داشتن حساب در بانک مهر ایران، لازم به تکمیل این بند نمی باشید

تکمیل فرمهای مربوط به دریافت تسهیلات

 کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن 

یک نفر ضامن جهت امضای ذیل قراردادها

لازم به توضیح است ضمانت بازپرداخت اقساط به عهده تعاونی اعتبار بوده و ضامن اعلامی به صورت فرمالیه می باشد