بنا بر گزارشات واصله و شکایت های رسیده، اخیرا مشاهده شده است که بنام عوامل دانشگاه با افراد تماس هایی گرفته می شود و با اعلام اینکه مبالغی اشتباها از سوی امور مالی دانشگاه به حساب آنها واریز شده، از فرد درخواست می گردد که با مراجعه به عابر بانک یا درگاه پرداخت و اعلام رمز دوم و سایر اطلاعات حساب بانکی، نسبت به استرداد وجه به امور مالی اقدام نماید! که به محض قرار دادن اطلاعات در اختیار مهاجم، حساب بانکی افراد تخلیه میگردد.

اکیدا توصیه می گردد به هیچ عنوان اطلاعات حساب بانکی را در اختیار کسی قرار ندهید و  برای پیگیری و بررسی موارد مشابه مستقیما با مرجع قانونی آن تماس گرفته و اصالت موضوع را جویا شوید.

image: