با سلام

پیرو تفاهم نامه منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ایران، لیست سری سوم از متقاضیان وام قرض الحسنه به شرح ذیل با مبلغ 100000000 ریال با بازپرداخت 24 ماهه و نرخ 5 درصد کارمزد سالیانه اعلام می گردد. افراد زیر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، (در صورت نداشتن حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران دو سری) 500000 ریال جهت افتتاح حساب، یک نسخه از آخرین فیش حقوقی جهت تکمیل نمودن فرمهای قرارداد تا تاریخ 97/08/07 به مدیرعامل شرکت جناب آقای شرفپور مراجعه فرمایند. لازم به توضیح است کلیه امورات اداری مربوط به بانک توسط خود شرکت انجام یافته و کسورات ماهانه از طریق سیستم مالی دانشگاه کسر و به حساب بانک واریز خواهد گردید. همچنین ضمانت اصلی بازپرداخت اقساط براساس تفاهم نامه منعقده به عهده تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد.

1- مرتضی زرندی، 2- مسعود درگاهی، 3- شهرام آرمیده، 4- وجیهه حدادی بناب، 5- توحید مصطفایی، 6- حمید پوررحمان، 7- پریرخ سلامی، 8- محبوبه شیخی، 9- بهلول احمدپور، 10- محمدرضا ذوالفقار دیدنی، 11- علی جوانزاد، 12- بابک عبدالهی، 13- حجت پیربداغی، 14- محمد ایرانی، 15- عباس حسنی