ضمن عرض ادب و احترام،

بدینوسیله به اطلاع می رساند که تمامی اخبار، مواضع و جهت گیری های منتشر شده منتسب به حراست دانشگاه ارومیه در فضای مجازی یا نشریات، بجز کانال رسمی دانشگاه ارومیه یا وب سایت رسمی دانشگاه و صفحه حراست، فاقد اعتبار می باشد.

شایان ذکر است که هر گونه درخواست از طرف افراد ناشناس منتسب به مجموعه حراست دانشگاه از دانشجویان عزیز و همکاران محترم که با مراجعه حضوری یا تماسهای تلفنی از ایشان انجام می پذیرد فاقد اعتبار بوده و همکاران و دانشجویان بایستی قبل از هر گونه اقدامی صحت و سقم آنرا از دفتر مرکزی مدیریت حراست دانشگاه ارومیه پیگیری نمایند.