حجه السلام کیومرثی بیان داشتند، بنده از روند جلسات بسیج کارکنان کاملا  اطلاع داشتم. این خلاء در دانشگاه کاملاً مشهود بود و در حد توان از جلسات و روند حرکتی شما حمایت خواهم کرد.

ایشان توضیحاتی در ارتباط با (روایت متواتر) پرداختند و بیان داشتند که روایات متواتر، روایاتی هستند که احتمال کذب در آنها وجود ندارد. روایات متواتر، روایاتی هستند که از طریق علماء شیعه و تسنن نقل شده اند. تقسیم بندی دیگر: تواتر لفظی(لفظ روایت به وفور نقل شده)، تواتر معنوی(مفهوم روایت به وفور نقل شده) و تواتر لفظی و معنوی. از جمله روایات متواتر که به نقل از نبی مکرم اسلام فرمودند: من مات و لم یعرف امام زمانِهِ مات مِیتَهً جاهلیه هر کس امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.دریافت وحی وظیفه ی نبی است، ابلاغ و تبین وحی و همچنین تشکیل حکومت اسلامی در زمان حضور نبی وظیفه ی او و بعد از نبی وظیفه امام است. نبی و امام دارای علم لدنّی بوده و علم لدنّی سرچشمه اش الهی است. در معرفت امام مهمترین گزینه، محبّت به امام است. هر کس محبّت به اهل بیت علیه السلام را داشته باشد می توان گفت، از اهل بیت علیه السلام است. محبّت به اهل بیت علیه السلام، تبعیت از آنان را بهمراه خواهد داشت. حکمت یک موهبت الهی است که در سایه اطاعت از خداوند و اهل بیت علیه السلام حاصل می شود. هر کس بخواهد امام را بشناسد، با تبعیت و محبّت می توان امام را شناخت.

در خصوص اطاعت از امام چنین بیان داشتند که: در سال سوم هجری مهمترین اتفاق، جنگ احد بود. عدم اطاعت از پیغمبر موجب شکست مسلمانان شد. اطاعت از ولی باید مطلق باشد.در ادامه ایشان روایتی بیان فرمودند تا اعضاء جلسه برای فهم دینی تلاش بیشتر نمایند. روایت چنین بود: وای بر مسلمانی که هر هفته یک روز را برای فهم دقیق دین خود قرار ندهد. و تأکید بر، برگزاری چنین جلساتی برای بررسی و فهم دقیق از مسائل دینی داشتند.