از حضور در جلسه شما حظ بردم؛ از اینکه به بحث کتاب  خوانی وارد شدید بسیار خوشحالم، امیدوارم همه به کتاب  خوانی وارد شوند.

سپس ریاست محترم دانشگاه ادامه دادند، همه نسبت به انقلاب مدیون هستیم. اگر انقلاب دچار آفت شود، بسیار ناراحت می  شویم چون نسل انقلاب هستیم. بیشترین ترس و اضطراب از داخل کشور است و باید طوری کار کنیم که مردم از انقلاب دلسرد نشوند. جمهوری اسلامی یک سیستم حکومتی و نظام است، آنانکه مدیر هستند مسئولیت بیشتری دارند. باید دقت کنیم که نظام  هائیکه قانون  مند هستند می-توانند پایدار باشند. اصلاح و رفرم همجا ممکن است اتفاق بیفتد امّا تغییر اساسی در سایه قانونمندی می  تواند از بین برود. همه باید در مقابل قانون یکسان باشیم.

این جمع بخاطر یکسری ارزش  ها حول محور بسیج شکل یافته است. ما باید سعی کنیم برای نظام و انقلاب، طرفدار جمع کنیم. هنر ما باید این باشد که افراد ناراضی را راضی کنیم و معاندین را یک درجه به نظام نزدیک  تر کنیم. باید کاری کنیم که همه نسبت به نظام تعلق خاطر پیدا کنند تا از نظام دفاع کنند. اگر به نظام و خون شهداء به عنوان ارزش نگاه می  کنیم باید طرفدار نظام را افزایش دهیم.

آنچه از روحیات و منویات مقام معظم رهبری بر می  آید، حمایت از آزادی بیان است. باید آسیب-شناسی کنیم تا از یک سوراخ دوبار گزیده نشویم. اگر به مجموعه بسیج با دید امنیتی نگاه کنیم، به بسیج ظلم کرده  ایم.

ایشان در ادامه به چند ویژگی یک فرد بسیجی پرداختند: بسیجی کسی است که گرایش به مسائل سیاسی روز ندارد؛ قداست، اخلاص، عدم گرایش به جناح  های سیاسی، آزادی اندیشه، آزادی تفکر، در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی حرکت کردن، قرار نگرفتن در یکی از طرفین سیاسی و دعواهای رایج جامعه، قانونمندی ارز این ویژگی  ها می  باشد.

برنامه راهبردی دانشگاه را در چهار اصل : ایجاد گفتمان صداقت، امانت  داری، نشاط و وحدت ملی بیان داشتند. با استقبال از شرکت در این جلسات اظهار نمودند، از گفتگوی یک طرفه همیشه نهی نموده و آماده شنیدن نکته نظرات جمع خواهند بود. مقرر گردید طی یکی از روزهای سه  شنبه یا چهارشنبه بعد از ماه مبارک رمضان و بعد از وقت اداری نشست دوّم برگزار گردد.