در ادامه حجه السلام کیومرثی به جمع بندی موضوعات و سوالات مطرح شده پرداخته و توصیه هایی برای اعضاء شورا داشتند. ایشان چنین بیان داشتند، در زمان کنونی تمام تلاش براین است که بین علما و مردم فاصله ایجاد کنند

ایشان ادامه دادند که مجموع وظائف نهاد در سه بخش : هدایت، نظارت و حمایت خلاصه می شود. بخش نظارت در سطح عالی بوده و عمده بخش فعالیت دفاتر به بخش های هدایت و حمایت خلاصه می شود. ایشان به سوال و جواب بین امیر المومنین علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره نمودند و غفلت را ناشی از کم رنگ شدن ارتباط با مساجد و اتلاف وقت به استماع صحبت آدم های هرزه گو بیان داشتند.

حجه السلام کیومرثی، در خصوص یاران امام حسین علیه السلام بیان داشتند، از بارزترین خصوصیات اصحاب حضرت عدم جناح بازی را می توان برشمارد. این خصوصیت باعث می-شد، گاهی پدر در یک جناح قرار می گرفت و فرزند در جناح مقابل. امروزه عدم رعایت این امر یکی از آفات بزرگ جامعه ماست. بر همین اساس دانشگاه هم بشکل اولی می بایست دچار این آفت (جناح بازی و سیاست بازی) نشود. هرچند امروز یک عده از دانشگاه برای ترقی خود استفاده می کنند.

در ارتباط با موضوع کتاب خوانی توصیه فرمودند: نسبت به موضوع بندی مطالعات اقدام و سیر مطالعاتی و قرائت تفاسیر قرآن را در جزو برنامه های شورا قرار دهیم. ضمناً توصیه نمودند، نسبت به تعویض و دست گردان کردن کتب همت نماییم. در پایان کتاب "مسئولیت و سازندگی" نوشته حجه السلام صفایی حائری را جهت مطالعه معرفی نمودند.