با سلام

پیرو تفاهم نامه منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ایران، لیست سری چهارم از متقاضیان وام قرض الحسنه به شرح ذیل با مبلغ 100000000 ریال با بازپرداخت 24 ماهه و نرخ 5 درصد کارمزد سالیانه اعلام می گردد. افراد زیر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، (در صورت نداشتن حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران دو سری) 500000 ریال جهت افتتاح حساب، یک نسخه از آخرین فیش حقوقی جهت تکمیل نمودن فرمهای قرارداد تا تاریخ 97/10/07 به مدیرعامل شرکت جناب آقای شرفپور مراجعه فرمایند. لازم به توضیح است کلیه امورات اداری مربوط به بانک توسط خود شرکت انجام یافته و کسورات ماهانه از طریق سیستم مالی دانشگاه کسر و به حساب بانک واریز خواهد گردید. همچنین لازم به توضیح است ضمانت اصلی بازپرداخت اقساط براساس تفاهم نامه منعقده به عهده تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد ولی جهت تشریفات بانکی امضای یک نفر از اعضای تعاونی ذیل فرمهای قرارداد پرداخت وام ضروری می باشد.

1) خانم مریم محمدزاده، 2) آقای چشمعلی وطنخواه، 3) آقای یونس کریم پور، 4) آقای مرتضی خلیلیان، 5) آقای عباس سلدوزی، 6) آقای ناصر کریمی، 7) آقای مهدی محمودی، 8) آقای حسن محمدزاده جهتلو، 9) آقای رضا سیاحی، 10) آقای امیر یعقوبی سوره، 11) خانم ماهرخ غنی شایسته، 12) خانم پروانه تقی نژاد، 13) خانم فاروقه دوستی آذر، 14) آقای تیمور کهربا، 15) آقای اسد رهبری، 16) آقای منوچهر فیضی، 17) آقای سجاد حسن بگلو