گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند.
 
این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پردازند.
 
گردانندگان سایت‌های شرط بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.
 
به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهِد، چرا که اگر از طریق درگاه بانکی شما هرگونه جرمی صورت بگیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشید.
 
به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و در پی کسب درآمد از کارت یا شماره حساب بانکی فریب مجرمان سایبری را نخورید.
 
اجاره دادن کارت، شماره حساب و درگاه بانکی برای سایت‌های قمار و شرط بندی به عنوان مباشرت در جرم است و برابر قانون مجازات اسلامی با این افراد برخورد می شود.
 
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را نیز برای قماربازها و افراد دخیل در این کار پیش‌بینی کرده و بیان کرده «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع» است و مرتکبین آن به حبس و یا شلاق محکوم خواهند شد.
 
شهروندانی که تحت هر عنوانی کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره داده و یا در اختیار دیگران قرار داده‌اند قبل از اینکه برای آنها مشکلی پیش بیاید حتما اقدام نمایند و از این افراد بخواهند که کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی را به آنها واگذار کنند و برای جلوگیری از سوءاستفاده آنها حتما اقدام به تغییر رمز اول و دوم نمایند.
 
آن دسته از شهروندانی هم که دسترسی به این افراد ندارند با مراجعه به بانک و سوزاندن کارت و یا مسدود کردن شماره حساب و درگاه بانکی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا از کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی آنها سوءاستفاده نشود و اعمال مجرمانه‌ای با آنها صورت نگیرد.
 
 
پایگاه اطلا‌ع‌رسانی پلیس فتا
image: