با سلام و احترام

پیشاپیش ضمن تبریک حلول سال 1398 و اعیاد رجبیه و شعبانیه، به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می رساند باتوجه به صورتهای مالی منتهی به پایان سال 1396، سود حاصل از گردش مالی در حساب اعضای تعاونی اعمال و در فیش اسفندماه سال 97 اعضا منظور گردیده است.