در آستانه هفته بسیج  روز سه شنبه 28 آبان 1398 ، جلسه شورای سیاست گذاری بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه (حلقه شهید دکتر مصطفی احمدی روشن)با حضور حجه السلام و المسلمین حاج آقا موسوی معاونت محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه برگزار گردید.

 

  بر اساس دستور جلسه، حجه السلام والمسلمین حاج آقا موسوی معاونت محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه مطالبی را ارائه و هر یک از اعضاء نکته نظرات خود را در خصوص سوال : تمدن نوین اسلامی یعنی چه ؟ بیان نمودند، سپس ایشان مطالب ارائه شده جمع­بندی و نکات زیر لازم را بیان داشتند.

تمدن­ها در دو دسته قابل بررسی می باشند: تمدن های مقلّد ، تمدن های مجتهد

اگر قرار است طلیعه دار تمدن نوین اسلامی باشیم، می­بایست این تمدن بر پایه ­ی تمدن ایرانی ، تمدن مسلمین و نهایتاً تمدن جهانی شکل گیرد. پس باید توانایی ارائه یک الگوی خوب را داشته باشیم تا بتوانیم به پرسش­های جهانی پاسخ دهیم.  

تمدن نوین اسلامی یعنی : ظهور عینی، فراگیر و منظومه­ وار یک اندیشه ­ی جامع در تمامی عرصه ­ها

     یک چنین تمدنی می­بایست اندیشه محور باشد چون، باید مجموعه عقاید و باورها را در برگیرد و توانایی ظهور عینی و فراگیری را داشته باشد.

     یک چنین تمدنی می­بایست توانایی تبدیل از گفتمان به تجلّی عینی را دارا باشد تا ظهور عینی اندیشه ­ها محقق گردد.

     یک چنین تمدنی می­بایست منظومه ­وار باشد تا یک گزاره­ایی نباشد.

     یک چنین تمدنی می­بایست توانایی ارتباط در تمامی عرصه­ ها را دارا باشد.

     یک چنین تمدنی نوین است، چون نسبت به سایر تمدن­ها حرف­های جدیدی دارد.

     تمدن گذشته به دنبال حاکمیت امام نبود! تمدن نوین اسلامی بر پایه حکومت انسان کامل تعریف می­گردد.

انسان کامل کسی است که مرجعیّت سیاسی، علمی و معنوی دارد. تمامی مذاهب به مرجعیّت علمی و معنوی انسان کامل معتقد هستند. بحث فقط برسر مرجعیّت سیاسی است، که در زمان غیبت لازم به بررسی نیست، و تمامی مذاهب در زمان ظهور مرجعیّت سیاسی انسان کامل را تأیید خواهند نمود. آنچه بسیار مهم است اینست:

اگر تمدن نوین اسلامی محقق نگردد، ظهور انسان کامل محقق نخواهد شد.