اطلاعیه

با عنایت به راه اندازی برنامه نرم افزاری تحت وب شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه و دسترسی کامل اعضا به اطلاعات فردی و مالی خود و همچنین صدور برگه سهام اعضا، خواهشمند است تمامی همکاران عضو این شرکت تعاونی از طریق درگاه اینترنتی متصل به اینترنت دانشگاه ارومیه به آدرس http://192.168.24.115/urmiaac و از اینترنت شخصی با استفاده از آدرس http://78.38.25.32/urmiaac، وارد سامانه مربوطه گردیده و اطلاعات فردی خود را بررسی و در صورت مغایرت و یا نبود اطلاعات تا پایان آذرماه موضوع به صورت حضوری یا تلفنی و یا از طریق پیام سیستم به مدیرعامل شرکت جناب آقای شرفپور اعلام نمایند تا نسبت به رفع آن اقدام گردد. لازم به توضیح است کد کاربری و رمز عبور کد ملی هر عضو می باشد. باتوجه به صدور برگه های سهام در صورت عدم اعلام مغایرت با مشخصات موجود در این شرکت اقدام به صدور برگه سهام خواهد شد.