در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

شهادت سردار سلیمانی بر همه آزادگان عالم تسلیت باد.

با نهایت تاثر و تاسف عروج ملکوتی سپهبد سرافراز حاج قاسم سلیمانی را خدمت تمام مسلمانان آزادی خواه و جبهه مقاومت علی الخصوص به ایران عزیز و همکاران محترم تسلیت عرض می نماییم.

هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه