در راستای تقویت و ارتباط تنگاتنگ با قرآن کریم، طرح ختم گروهی قرآن به همت همکاران دانشگاهی برگزار می­شود. این طرح طی ایام ماه جمادی الثانی و ایام مبارک ماه­های رجب و شعبان و رمضان اجراء می­گردد. در این طرح 120 حزب  بین 120 نفر تقسیم خواهد شد. بدین ترتیب که هر فرد از حزب تعیین شده طبق جدول، تلاوت روزانه را آغاز خواهد نمود. و هر روز به ترتیب جدول تعیین شده تلاوت خود را انجام خواهد داد. بدین ترتیب هر فرد روزانه در یک ختم قرآن شریک و طی 120 روز 120 ختم قرآن خواهیم داشت. ماه مبارک رمضان و در پایان دوره هر فرد نیز موفق به ختم قرآن می­گردد.

 

ثبت نام : از روز شنبه 28 دی ماه 1398 الی چهارشنبه 2 بهمن 1398

 

نحوی ثبت نام :  تماس طی وقت اداری با   داخلی 2644 (پردیس نازلو) و یا 09147952050 جناب آقای علیاری

دریافت جدول تلاوت روزانه و تعیین حزب جهت شروع تلاوت

 

تاریخ شروع طرح : 1398/11/05 مصادف با 29 جمادی الاولی

بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه - پایگاه شهید یعقوبی