دوازدهمین جلسه شهید دکتر مصطفی احمدی روشن - پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه طی سال 1398، مورخ 23/11/98 با حضور  17  نفر از اعضاء رأس ساعت  20.30 الی 23 در سالن جلسات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه واقع در پردیس بین الملل برگزار گردید.

موضوع جلسه " انتخاب آگاهانه و تعیین شاخص­های انتخاب ".

آیه 11 از سوره مبارکه رعد توسط آقای دکتر بهنام حبیب زاده آذر تلاوت گردید.

با توجه به دستور تعیین شده، هریک از اعضاء در دو تایم 3 و 2 دقیقه­ای نظرات خود را به شرح زیر بیان داشتند:

- از دیدگاه مقام معظم رهبری ویژگی­ها در سه بخش، انتخاباتی، فردی و کاری تقسیم گردید.

در بخش انتخاباتی : شیوه­های تبلیغات صحیح و پرهیز از بداخلاقی­های انتخاباتی

در بخش فردی : خدمت­گذار مردم بودن، استکبار ستیزی، ساده زیستی، عدم اتصال به مراکز ثروت، امانت­داری و ایمان به توانایی مردم

در بخش کاری: قابلیت مدیریت اجرایی، همت جهادی، بصیر و هوشیار بودن، مبارزه با بی­عدالتی، تعهد به آرمان­های کشور و التزام به قانون بیان گردید.

- در بخش اوّل هر یک از اعضاء حاضر با بیان مصادیق به شرح موضوعات زیر پرداختند.

تعهد کاری نسبت به شغل؛ تخصص در امور اجتماعی، جامعه­شناسی، اقتصاد و زمینه­های مختلف؛ تجربه و سابقه مدیریتی؛ عدالت محوری؛ عدم تعصب قومی، منطقه­ای، جنسی؛ اعتقاد واقعی به مردم؛ شناخت زمان و مکان؛ اعقاد به قدرت الهی؛ اعقاد واقعی به نظام ولایی؛ شناخت کافی نسبت به منطقه و پتانسیل­های موجود؛ تهذیب نفس و تقوی سیاسی؛ عمل­گرا بودن و پرهیز از شعارهای غیرواقعی؛ آشنایی کامل به وظایف نمایندگی؛ صداقت و امانت­دار بودن؛ قانون­مند بودن؛ داشتن روحیه مطالبه­گری و ایجاد این روحیه در مردم؛ پاسخگو بودن در مقابل مردم؛ داشتن مشاورین قوی و توانایی برای کار گروهی؛ عدم تخریب دیگران.

- در بخش اوّل تلاش بر این گردید تا جهت امکان سنجش، ویژگی­ها به متغیر تبدیل گردد. در همین راستا در چهار بخش حوزه انسانی، حوزه استراتژی، حوزه فرهنگی و حوزه عملیات مطالب دسته­بندی گردید.

- در بخش دوم، هریک از اعضا با توجه به شناخت خود به معرفی نامزدهای انتخاباتی پرداخته و توانایی و عدم توانایی هر یک از نامزدها بررسی گردید.

مصوبات جلسه :

1- با هماهنگی بعمل آمده، 67 نامزد انتخاباتی بین اعضاء تقسیم و مقرر گردید اطلاعات تکمیلی هر یک از نامزدها تا جلسات آتی جمع­آوری گردد.

2- جهت کمی­سازی شاخص­های تعیین شده و امکان ارزیابی سریع نامزدهای محترم انتخابات، مقرر گردید، آقایان دکتر رضازاده و دکتر حبیب زاده نسبت به تهیه فرم ارزیابی اقدام نمایند.

3- با توجه به زمان باقیمانده مقرر گردید، روزهای شنبه 26 بهمن، دوشنبه 28 بهمن و چهارشنبه 30 بهمن جهت جمع­بندی، جلسات شورا از ساعت 20 در پردیس شهر برگزار گردد.