قابل توجه همکاران محترم دانشگاهی

برگزاری جلسات حلقه ­های اندیشه ­ورز با موضوع :

 

 انتخاب آگاهانه و گفتگو پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

دوشنبه ، سه­ شنبه و چهارشنبه ساعت 13.30 الی 14.30

دوشنبه 98/11/28  دانشکده کشاورزی سالن شورا

سه­ شنبه 98/11/29  دانشکده علوم سالن شورا

چهارشنبه 98/11/30– پردیس بین الملل – سالن شورا

 

از تمامی همکاران دانشگاهی جهت شرکت در این جلسات دعوت بعمل می­آید

پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه