جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های ویروسی فرآیند ضدعفونی دفتر بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شد.

شنبه 98/12/24 فرآیند ضدعفونی با استفاده از دستگاه ازن ساز انجام شد. ضدعفونی محیط با استفاده از ژنراتور ازن با فرمول شیمیایی  O3 انجام می شود که  یکی از گازهای طبیعی می باشد. O3 دارای خاصیت ضدعفونی کنندگی بسیار قوی بوده و این گاز با استفاده از اکسید کردن میکروارگانیسم ها موجب کاهش بار میکروبی و ضدعفونی محیط می گردد. از این گاز در مکان های بیمارستانی، استخرهای آب، ضدعفونی آب معدنی و لباس ها بخصوص در اماکن نظامی استفاده می شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم بسیج همگانی جهت مقابله و شناسایی بموقع افراد مبتلا، بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه پایگاه شهید یعقوبی با وجود کارشناسان و متخصصان در زمینه های مختلف طی نامه شماره  1009847/ پ ی مورخ 98/12/12 آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری به مجموعه های بالا دستی خود اعلام نموده است.