با سلام

باعنایت به پیگیری های هیات مدیره محترم تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه درخصوص ایجاد امکانات دسترسی راحت و آسان و آنلاین به اطلاعات مالی اعضای شرکت تعاونی اعتبار بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم میرساند این امکانات در شرکت تعاونی فراهم و امکان استفاده از آن به شرح فایل پیوستی محیا گردیده است.

لذا همکاران از تاریخ 99/01/01 با امکانات کامپیوتر منزل، تفلن همراه هوشمند و یا از طریق وب سایت دانشگاه ارومیه با وارد کردن آدرسهای موجود در فایل پیوستی به طور 24 ساعته می توانند اطلاعات مالی خود را رویت و نقطه نظرات خود را به مدیرعامل اعلام نمایند. همچنین همکاران محترم نظرات و پیشنهادات خود را در هرچه بهتر اجرایی نمودن وب سایت مربوطه در اسرع وقت جهت اصلاح و تکمیل آن به مدیریت تعاون اعتبار ارسال نمایند.

فایل پیوست

مدیرعامل تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه

حسین شرفپور