بسمه تعالی

با عنایت به جابه جایی محل دفتر شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه بدینوسیله آدرس جدید و شماره تلفن تماس (مستقیم، داخلی) دفتر به شرح ذیل ایفاد می گردد:

آدرس: پردیس نازلو، روبروی دانکشده کشاورزی، ساختمان بورس و وام، طبقه دوم، دفتر تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه

تلفن داخلی: 3198

تلفن مستقیم: 32777022

تلفن همراه آقای شرفپور مدیرعامل شرکت تعاونی: 09143459687

با توجه به شرایط پیش آمده جهت حفظ سلامت همکاران محترم به استحضار می رساند: وامهای این شرکت براساس تماس تلفنی به اعضا و یا از طریق اطلاع رسانی از این سایت انجام خواهد یافت. لذا در صورت ضرورت برای مراجعه به دفتر قبل از مراجعه از طریق تماس تلفنی هماهنگی لازم را به عمل آورید.