بسمه تعالی

پیرو تفاهم نامه منعقده با بانک قرض الحسنه مهر ایران، لیست متقاضیان وام قرض الحسنه به شرح ذیل با مبلغ 100000000 ریال با بازپرداخت 24 ماهه و نرخ 5 درصد کارمزد سالیانه اعلام می گردد. افراد زیر با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، داشتن حساب در بانک قرض الحسنه مهرایران و اعلام شماره حساب آن،  یک نسخه از آخرین فیش حقوقی جهت تکمیل نمودن فرمهای قرارداد از تاریخ 99/02/06 تا تاریخ 99/02/08 از ساعت 9 الی 13 به مدیرعامل شرکت جناب آقای شرفپور در محل جدید واقع در پردیس نازلو، روبروی دانشکده کشاورزی، ساختمان بورس و وام امور دانشجویان، طبقه دوم دفتر تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه مراجعه فرمایند. لازم به توضیح است کلیه امورات اداری مربوط به وام بانک مربوطه (امضای قرارداد، ارسال مراسلات) توسط خود شرکت انجام یافته و کسورات ماهانه از طریق سیستم مالی دانشگاه کسر و به حساب بانک واریز خواهد گردید. همچنین ضمانت اصلی بازپرداخت اقساط براساس تفاهم نامه منعقده به عهده تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد ولی جهت تشریفات بانکی امضای یک نفر ضامن از اعضای تعاونی که دارای حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران می باشد ذیل فرمهای قرارداد پرداخت وام، ضروری است.

1- آقای مسعود حاجی زاده 2- آقای مسعود فرجی 3- خانم نازیلا نیکدل 4- خانم رقیه ولیزادگان 5- خانم فاطمه عبدل زاده 6- آقای شهرام میرفخرایی 7- آقای امیر شیدایی 8- آقای محمد کریمی     9- آقای علیرضا خیرخواه 10- خانم مستوره زینالی 11- خانم رقیه علیزاده 12- آقای جمشید صمدپور 13- خانم صالحه نژاد سلیمان 14- آقای اسلام کان محبت 15- خانم مهری محمدی 16- خانم فرزانه حسن زاده 17- آقای مهرداد متقیان